Sydsten Web Startsida KUNSKAPSBANK Marina Applika 860X540px

Marina miljöer

Få miljöer är så krävande som de som ligger under vatten. Där är det inte självklart att materialet stannar där man har lagt det! Vågrörelser och strömmar kan både flytta och rasera om inte rätt material används.

Ju grundare vatten, desto större krafter. Vågkrafter kan, om partikelstorleken inte är tillräcklig, fullständigt rasera en stenslänt under vatten eller spola undan allt finmaterial. För att förhindra förändringar ska därför en krossprodukt med oregelbunden yta väljas. Normalt används en så kallad filterteknik, som innebär att partikelstorleken blir större ju närmare ytan man kommer. Denna teknik användes till den konstgjorda ön Pepparholmen i Öresund. Sydsten levererade materialet; en kärna med kornstorlek 50-150 mm, därefter ett lager 100-140 mm och ytterst sten med kornstorlek 300-1000 mm.

Strandskoning och hamnar

Krossprodukter kan även användas i områden där havet ”äter upp” stranden. Genom att klä in vågbrytningszonen med sten, förhindrar man att strandlinjen flyttas. Likaså kan bottnen på hamnar kläs in med sten för att förhindra att båtar river upp botten och underminerar kajkonstruktionen.

Marina miljöer ställer speciella krav på produkterna som används. Vilka kraven är varierar från projekt till projekt. Kontakta oss så ser vi till att ta fram produkter med rätt egenskaper för just ditt projekt!

Betong

Berg

Prefab

Pumpar

Dags att byta webbläsare

Sydsten.se kommer inte fungera så bra med din webbläsare. Ladda gärna den senaste versionen av någon av dessa webbläsarna:

En annan webbläsare