Uppföljning avseende införda Energi- och Råvarutillägg.  Läs mer

Cementbundna bärlager

Ytor på mark som ska användas av trafik eller för hantering av tyngre gods behöver oftast en ytbeläggning. Innan den kan läggas på krävs i regel flera lager som förbättrar och stärker upp underlaget. Dessa lager – skyddslager, förstärkningslager och bärlager – bildar tillsammans med ytbeläggningen den så kallade överbyggnaden.

Klarar hård belastning

Cementbundna bärlager är anpassade för att klara av hård belastning och kan utgöras av cementbundet grus eller cementbunden makadam. Båda två har stor böjstyvhet och god stabilitet.
Cementbundna bärlager minskar i hög grad trafikpåkänningarna i överbyggnadens lager och därmed risken för utmattningsskador och deformationer. Överbyggnadens totala tjocklek kan därför göras mindre. Cementbundet grus passar utmärkt för vägar, gator och parkeringsplatser, medan cementbunden makadam används för vägar med intensiv eller tung trafik.
Materialet cementbundet grus tillverkas på betongfabriker eller mobila enheter. Det läggs ut med asfaltläggare eller med hyvelmaskin på ett jämnt och välpackat förstärkningslager och därefter sker vältning.

Betong

Berg

Prefab

Pumpar

Dags att byta webbläsare

Sydsten.se kommer inte fungera så bra med din webbläsare. Ladda gärna den senaste versionen av någon av dessa webbläsarna:

En annan webbläsare