03 apr
2023
Nyhet April Red

Uppföljning avseende Energitillägg

Detta tillägg baseras i dagsläget på det energikostnadstillägg (EKT) på cement som Heidelberg Materials debiterar Sydsten. Reglering sker månadsvis från Heidelberg Materials och Sydsten kommer justera vårt tillägg motsvarande den 1:a i varje månad under 2023, med start 2023-04-01.

Situationen i vår omvärld gör att utvecklingen av både pris och tillgång på energi, bränsle och insatsråvaror kan vara svår att bedöma framöver.

Vi försöker givetvis begränsa eventuella tids- och kostnadskonsekvenser av de situationer som kan uppkomma efter bästa förmåga. Vi håller Er löpande informerade och den senaste informationen finns alltid att tillgå på vår hemsida.

Kontakta gärna oss i mån om frågor.

Läs gärna nyheterna som publicerades den 22 mars, 31 augusti, 30 september 2022 samt 10 januari 2023.

Dela på:

Betong

Berg

Prefab

Pumpar

Dags att byta webbläsare

Sydsten.se kommer inte fungera så bra med din webbläsare. Ladda gärna den senaste versionen av någon av dessa webbläsarna:

En annan webbläsare