Uppföljning avseende införda Energi- och Råvarutillägg.  Läs mer
Klimatförbättrad betong

Sydsten kan leverera klimatförbättrad betong i företrädesvis Malmö/Lund-området.

Klimatförbättrad betong har ett CO2-avtryck som är åtminstone 10% lägre än motsvarande standardbetong.

För att få störst positiv miljöeffekt vid användandet av klimatförbättrad betong är det viktigt att betongen används till rätt konstruktionsdelar. Sydsten ger gärna råd om till vilka konstruktionstyper i byggprojektet där det kan vara lämplig att använda sig av klimatförbättrad betong.

Alla parametrar som till exempel formrivningstid, uttorkningskrav, glättningstid och inte minst CO2-besparingen måste beaktas vid användandet av klimatförbättrad betong.

Har du frågor om klimatförbättrad betong, så ta kontakt med någon av Sydstens säljare.

Betong

Berg

Prefab

Pumpar

Dags att byta webbläsare

Sydsten.se kommer inte fungera så bra med din webbläsare. Ladda gärna den senaste versionen av någon av dessa webbläsarna:

En annan webbläsare