Garageplatta

Planera noga innan du sätter igång. Tänk igenom hur uppbyggnaden ska se ut och vilket material du ska använda. Ett noggrant förarbete ger ett bättre slutresultat!

Kvalitet viktigt

Till en gjuten garageplatta bör du använda en något högre betongkvalitet än den som används till husplattor.  I ett garage finns det nämligen risk för frostsprängning, speciellt vid garageporten där vatten från bilen ofta stannar kvar. Om vattnet sedan fryser kan betongytan flagna sönder. För att motverka detta tillsätter vi luftporbildande medel i betongen. Små fina bubblor bildas i betongen, vattnet tränger delvis in i dessa och kan expandera utan att betongen skadas. Använd till exempel betongsorten C25/30-16-S4 Lu, där Lu står för luftporbildande medel. Betongen ska vibreras. Lägg gärna ett litet fall mot garageporten den sista biten av golvet, för avrinningens skull.

Glöm inte att eftervattna

I de flesta fall brukar man inte lägga något övergolv på garageplattor. Vill du ändå ha ett trevligt golv som är lätt att hålla rent; stålglätta ytan. Vänta tills betongen stelnat så pass att den håller att gå på och använd sedan en så kallad ”helikopter”. Har du aldrig använt en sådan maskin, provkör gärna på en gräsmatta. Alternativt kan du använda ett skurbrätte och ett slipstål.

All nygjuten betong måste eftervattnas, speciellt om det är varmt eller blåsigt. Det bästa är att direkt efter gjutningen använda en högtrycksspruta inställd så att en vattendimma sprider sig över den nygjutna betongen. Dagarna därefter går det bra med en vanlig trädgårdsspridare.

Betong

Berg

Pumpar

Dags att byta webbläsare

Sydsten.se kommer inte fungera så bra med din webbläsare. Ladda gärna den senaste versionen av någon av dessa webbläsarna:

En annan webbläsare