Uppföljning avseende införda Energi- och Råvarutillägg.  Läs mer

Betong

Det finns mycket vi skulle kunna berätta om betong! Här har vi samlat de viktigaste punkterna för dig som bygger själv, vill du veta mer är du välkommen att kontakta oss.

Hållfasthet

I konstruktioner som platta på mark, fungerar en lägre hållfasthet. Till exempel C20/25 (K30), som är pumpbar.

Uttorkning

Vissa typer av golvbeläggning, exempelvis plastmatta och målning av golv, kan inte utföras förrän betongen torkat ut tillräckligt. Något som kan ta flera månader om du använder en enklare betong. Påskynda torktiden genom att använda en högre betongkvalitet, det vill säga betong med mer cement i blandningen. Då går uttorkningen snabbare.

Frost

Om betongplattan utsätts för vatten och därefter frost, kan vatten tränga ner en bit i betongen, frysa och orsaka frostsprängningar i ytan. Motverka detta med en luftporbildande betong, betong i vilken små bubblor bildats. Vatten som tränger ner i plattan kan sedan frysa och expandera i bubblorna utan att betongen sprängs sönder.

Få betongen på plats

Form och armering är klar och du har alla hjälpmedlen i beredskap. Betongen körs ut från betongfabrikerna med lastbilar utrustade med rännor baktill på bilen. Rännorna kan bli antingen fem eller nio meter långa och kan vinklas nästan 90 grader till bilen. De är teleskopiska och kan köras ut och in.

Når man inte gjutstället med rännor väljer du pump istället. De finns i olika storlekar. För mindre gjutningar kan en ROT-pump vara lämplig. Den kan ta med sig fem m3 betong och når med mast ca 20 m horisontellt. Möjlighet finns att koppla på slang, antingen för att nå längre eller för att kunna gjuta inomhus. För små gjutningar, kan man lossa bilen med hjälp av skottkärra och rulla in betongen på plats.

Betong

Berg

Prefab

Pumpar

Dags att byta webbläsare

Sydsten.se kommer inte fungera så bra med din webbläsare. Ladda gärna den senaste versionen av någon av dessa webbläsarna:

En annan webbläsare