Uppföljning avseende införda Energi- och Råvarutillägg.  Läs mer
30 sep
2022
Sydsten Energitilläggnr2 Sep Okt22

Uppföljning avseende införda Energi- och Råvarutillägg

Ingen i samhället har ju undvikit att undgå den mycket beklagliga kostnadsutvecklingen som pågår för nära nog alla kostnadsslag och sedan våra utskick till Er den 17 mars och den 30 augusti 2022. Det kan dessvärre konstateras att den fortsatta kostnadsutvecklingen har fortsatt åt fel håll. Då vi dessvärre inte ser någon positiv trend, utan snarare risk för det omvända, nödgas vi att från och med 2022-10-01 justera våra Energitillägg enligt följande:

Energitillägg, fabriksbetong: 113 SEK/m3
Energitillägg, pump: 17 SEK/pumpad m3


Nuvarande råvarutillägg om 52 SEK/m3 lämnas tillsvidare oförändrat.

Risken för störningar i vår leveransförmåga kvarstår alltjämt beroende på en rad faktorer såsom exempelvis Cementas täkttillstånd i Slite på Gotland samt utvecklingen av både pris och tillgång på energi, bränsle och andra insatsråvaror såsom exempelvis ballast och tillsatsmedel.

Vi arbetar intensivt med att försöka begränsa tids- och kostnadskonsekvenser av situationen efter bästa förmåga. Vi håller Er löpande informerade och den senaste informationen finns alltid att tillgå på vår hemsida. Kontakta gärna oss i mån om frågor.

Läs gärna nyheterna som publicerades den 22 mars och 31 augusti samt 10 januari 2023.

Dela på:

Betong

Berg

Prefab

Pumpar

Dags att byta webbläsare

Sydsten.se kommer inte fungera så bra med din webbläsare. Ladda gärna den senaste versionen av någon av dessa webbläsarna:

En annan webbläsare