Husplatta

Planera noga innan du sätter igång. Tänk igenom hur uppbyggnaden ska se ut och vilket material du ska använda. Ett noggrant förarbete ger ett bättre slutresultat!

Få rätt flyt

En vanlig betongkvalitet som används till husplattor är C20/25-16-SM190. C20/25 anger betongens tryckhållfasthet, 16 anger maximal stenstorlek och SM190 anger betongens konsistens. Betong finns i många olika kosnsistensklasser som finns beskrivna i foldern ”Så här väljer du rätt betongkonsistens”. All betong förutom vibreringsfri betong skall vibreras för att fylla ut formen, omsluta armeringen och uppnå fullgod komprimering.

Numera finns även en ännu mer lättflytande, självkompakterande betong som inte behöver vibreras. Den vibreringsfria betongen kryper lätt in i springor och kant- och väggformar måste därför vara täta och väl förankrade. Även fogarna mellan cellplastblocken måste vara täta. Använd exempelvis fogskum, textilduk, etc. Otäta fogar kan resultera i att betongen kryper under och lyfter upp allt, inklusive armeringsmatta och eventuella golvvärmeslangar.

Med sloda eller helikopter

När gjutningen är avklarad och höjderna är rätt, ska betongen jämnas av. Enklaste sättet är att använda en ”sloda”, ett långt skaft med en lätt skiva längst ut som man försiktigt drar över den blöta betongytan (se http://nyheter.sydsten.se/default.asp?id=104 Utrustning. Denna metod fungerar bra om någon form av övergolv (dock ej plastmatta) ska läggas på.

Ska inget övergolv läggas på bör ytan stålglättas. Vänta tills betongen blivit tillräckligt fast att gå på och stålglätta sedan med en ”helikopter” . Provkör gärna på en gräsmatta om det är första gången du använder maskinen. Alternativt kan du använda ett skurbrätte och ett slipstål.

All nygjuten betong måste eftervattnas, speciellt om det är varmt eller blåsigt. Det bästa är att direkt efter gjutningen använda en högtrycksspruta inställd så att en vattendimma sprider sig över den nygjutna betongen. Dagarna därefter går det bra med en vanlig trädgårdsspridare. Speciellt känslig det första dygnet, är den vibreringsfria betongen.

Betong

Berg

Prefab

Pumpar

Dags att byta webbläsare

Sydsten.se kommer inte fungera så bra med din webbläsare. Ladda gärna den senaste versionen av någon av dessa webbläsarna:

En annan webbläsare