Bärlager

Bärlager

I produktgruppen bärlager finns krossmaterial med tre olika funktioner: förstärkningslager, bärlager och slitlager. Gemensamt för produkterna är att de fördelar lasten från en överyta till underlaget. Ett så kallat stenskelett som består av större stenar, hålls samman av finare partiklar och på så vis uppnås bärighet i materialet.

Materialen används bland annat till väg- och järnvägsbyggande, planer, hamnar mm. Slitlagerprodukter används som yta på grusvägar.

När det gäller bärlager är det viktigt att ta hänsyn till halten finmaterial, det vill säga partiklar mindre än 0,063 mm. Finmaterialet påverkar vattengenomsläppligheten och frostbeständigheten och det är därför viktigt att sammansättningen är rätt. Kornstorleksfördelningen hos olika bärlager följer regelverk. Sydsten lagerför förstärkningslager 0/90, bärlager 0/45 och 0/32, slitlager 0/16 samt samkross 0/4 och 0/22.

Betong

Berg

Pumpar

Dags att byta webbläsare

Sydsten.se kommer inte fungera så bra med din webbläsare. Ladda gärna den senaste versionen av någon av dessa webbläsarna:

En annan webbläsare