Hållbarhet

Hos oss går kunskap och medvetenhet hand i hand

AB Sydstens övergripande mål är att vara en viktig och delaktig part i utvecklingen av ett hållbart samhälle och att bedriva våra verksamheter med ett stort mått av ansvarstagande när det gäller påverkan på vår omgivning. Uppsatta mål ska nås genom långsiktiga, effektiva, lönsamma och utvecklingsbara lösningar och med miljömässigt och socialt ansvarstagande i fokus.

De krav och förväntningar som finns hos våra intressenter handlar framför allt om hälsa, säkerhet, miljö, affärsetik, mångfald, jämställdhet, arbetsvillkor och mänskliga rättigheter.

För att säkerställa att ett effektivt och aktivt miljö-, kvalitets- och arbetsmiljöarbete bedrivs har AB Sydsten arbetet fram grundprinciper  och riktlinjer för hur dessa ska verkställas. Dessa grundläggande principer dokumenteras bland annat i våra policys:

Genom att vara medvetna om hur vårt arbete påverkar vår omgivning, ser vi till att ändliga naturresurser finns kvar även till kommande generationer.

Samhällsengagemang

Som ett lokalt förankrat företag har vi både ansvar och möjlighet att bidra till samhället. Sydsten väljer att i flera olika sammanhang engagera sig i vår närmiljö.

 


Ladda ner dokument

 

Betong

Berg

Prefab

Pumpar

Dags att byta webbläsare

Sydsten.se kommer inte fungera så bra med din webbläsare. Ladda gärna den senaste versionen av någon av dessa webbläsarna:

En annan webbläsare