Hållbarhet

Hos oss går kunskap och medvetenhet går hand i hand

Vår verksamhet innebär ett stort ansvar. När vi tillverkar kross- och grusprodukter, ser vi till att arbetet görs med minsta möjliga påverkan på natur och miljö. Genom att vara medvetna om hur vårt arbete påverkar miljön, ser vi till att ändliga naturresurser finns kvar även till kommande generationer.

 

Betong

Berg

Prefab

Pumpar