Hallbarhet

Hållbarhet

Hos oss går kunskap och medvetenhet hand i hand

Sydsten bidrar med material till infrastrukturen i samhället genom att förse marknaden med fabriksbetong, bergkrossmaterial och prefab för byggnation av exempelvis bostäder, skolor, sjukhus, vägar, järnvägar. Vi har stora ambitioner med vårt hållbarhetsarbete och vi vill vara delaktiga i utvecklandet av ett hållbart samhälle.

Sydstens övergripande mål är att vara en viktig och delaktig part i utvecklingen av ett hållbart klimatneutralt samhälle. Vid Sydsten arbetar vi med långsiktiga, effektiva, lönsamma och utvecklingsbara lösningar med miljömässigt och socialt ansvarstagande i fokus. År 1998 blev Sydsten miljöcertifierat enligt ISO 14001. Sedan dess har vi gjort en rad åtgärder för att ytterligare förbättra miljöarbetet i vår egen verksamhet.


ISO 14001

För att säkerställa att ett effektivt och aktivt miljö-, kvalitets- och arbetsmiljöarbete bedrivs, har Sydsten arbetet fram grundprinciper och riktlinjer för hur dessa ska verkställas. Dessa grundläggande principer dokumenteras bland annat i våra policys.


Ladda ner dokument

Betong

Berg

Prefab

Pumpar

Dags att byta webbläsare

Sydsten.se kommer inte fungera så bra med din webbläsare. Ladda gärna den senaste versionen av någon av dessa webbläsarna:

En annan webbläsare