Uppföljning avseende införda Energi- och Råvarutillägg.  Läs mer
Hallbarhet

Hållbarhet

Hos oss går kunskap och medvetenhet hand i hand

Sydsten bidra med material till infrastrukturer i samhället genom att förse nya med fabriksbetong, bergkrossmaterial och prefab för byggnad av exempelvis bostäder, skolor, sjukhus, vägar, järnvägar. Vi har stora ambitioner med vårt hållbarhetsarbete och vi vill vara delaktiga i utvecklandet av ett hållbart samhälle.

Sydstens övergripande mål är att vara en viktig och delaktig del i utvecklingen av ett hållbart klimatneutralt samhälle. Vid Sydsten arbetar vi med långsiktiga, effektiva, lönsamma och utvecklingsbara lösningar med miljömässigt och socialt ansvarstagande i fokus. År 1998 blev Sydsten miljöcertifierat enligt ISO 14001. Sedan dess har vi gjort och rad åtgärder för att förbättra miljöarbeten i vår egen verksamhet.


ISO 14001

För att säkerställa att ett effektivt och attraktivt miljö,- kvalitet och arbetsmiljöarbete uppfylls arbetar Sydsten kontinuerligt med att säkerställa detta genom bland annat våra Policys.


Ladda ner dokument

Betong

Berg

Prefab

Pumpar

Dags att byta webbläsare

Sydsten.se kommer inte fungera så bra med din webbläsare. Ladda gärna den senaste versionen av någon av dessa webbläsarna:

En annan webbläsare