Uppföljning avseende införda Energi- och Råvarutillägg.  Läs mer

Carport

Planera noga innan du sätter igång. Tänk igenom hur uppbyggnaden ska se ut och vilket material du ska använda. Ett noggrant förarbete ger ett bättre slutresultat!

Kvalitet viktigt

Till en gjuten carportplatta bör du använda en något högre betongkvalitet än den som används till husplattor.  I en carport finns det nämligen risk för frostsprängning. Regn som tränger in i betongen och sedan fryser kan göra så att betongytan flagnar sönder. För att motverka detta tillsätter vi luftporbildande medel i betongen. Små fina bubblor bildas i betongen, vattnet tränger delvis in i dessa och kan expandera utan att betongen skadas. Använd till exempel betongsorten C25/30-16-SM190-LU, där LU står för luftporbildande medel. Betongen ska vibreras. Lägg gärna ett litet fall ut mot den öppna sidan, för avrinningens skull.

Glöm inte att eftervattna

I de flesta fall brukar man inte lägga något övergolv på carportplattor. Vill du ändå ha ett trevligt golv som är lätt att hålla rent; stålglätta ytan. Vänta tills betongen stelnat så pass att den håller att gå på och använd sedan en så kallad ”helikopter”. Har du aldrig använt en sådan maskin, provkör gärna på en gräsmatta. Alternativt kan du använda ett skurbrätte och ett slipstål.

All nygjuten betong måste eftervattnas, speciellt om det är varmt eller blåsigt. Det bästa är att direkt efter gjutningen använda en högtrycksspruta inställd så att en vattendimma sprider sig över den nygjutna betongen. Dagarna därefter går det bra med en vanlig trädgårdsspridare.

Betong

Berg

Prefab

Pumpar

Dags att byta webbläsare

Sydsten.se kommer inte fungera så bra med din webbläsare. Ladda gärna den senaste versionen av någon av dessa webbläsarna:

En annan webbläsare