GDPR

AB Sydsten och dess dotter-/intressebolag värnar om din personliga integritet och eftersträvar hög skyddsnivå vid all behandling av personuppgifter. All behandling sker enligt tillämplig personuppgiftslagstiftning.
Personuppgifter behandlas när så är nödvändigt för att fullgöra avtal med dig och när vi har annat legitimt och berättigat intresse av att behandla dina personuppgifter. Om vi behöver behandla dina personuppgifter för något ändamål, som enligt tillämplig lagstiftning kräver samtycke, så kommer samtycke inhämtas innan vi påbörjar sådan behandling.
Personuppgifter behandlas bara för särskilda och uttryckligt angivna ändamål och får därefter inte behandlas för annat ändamål utöver dessa.

AB Sydsten vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina uppgifter ifrån obehörig åtkomst, ändring, spridning eller förstörelse.

Du har rätt att när som helst begära att få:

För en mer detaljerad beskrivning klicka här

Kontaktinformation
Personuppgiftsansvarig för behandling av dina uppgifter är AB Sydsten (556108-2990).
Har du frågor kring behandling personuppgifter eller vill kontakta dataskyddssamordnare är du välkommen att kontakta oss via:

Mail:
dataskyddssamordnare@sydsten.se

Postadress:
Att: Dataskyddssamordnare
AB Sydsten
Stenyxegatan 7
213 76 Malmö

Betong

Berg

Pumpar

Dags att byta webbläsare

Sydsten.se kommer inte fungera så bra med din webbläsare. Ladda gärna den senaste versionen av någon av dessa webbläsarna:

En annan webbläsare