Elhybridbil

Sydstens miljöarbete

Sydstens klimat- och miljöarbete sker på alla nivåer i organisationen och är en integrerad del av verksamheten. Sydsten vill uppnå klimatneutralitet i hela produktionskedjan för både betong och bergmaterial i ett livscykelperspektiv. Vi arbetar för att minska verksamheternas miljö- och klimatpåverkan, effektivisera materialanvändningen samt att fasa ut miljö- och hälsofarliga ämnen.

Vårt sätt att arbeta

För att tillverka betong behövs ballast, cement, vatten och tillsatsmedel. Den största delen av koldioxidutsläppen kommer indirekt från cementtillverkningen. Vi rådgör också med våra kunder för att inte använda onödigt hög betongkvalitet och Sydsten saluför sedan flera år tillbaka klimatförbättrad betong.

Sydsten arbetar sedan många år med att ersätta den ändliga resursen naturgrus till betongtillverkning genom att ersätta naturgruset med vidareförädlat stenmjöl. Stenmjölet var tidigare en överskottsprodukt i bergtäkterna, men används nu i stället till betongballast.

Sydsten arbetar med att minska förbrukning av fossila bränslen i bergtäkterna genom användning av alternativa drivmedel samt elektrifiering av mobila kross- och sorteringsanheter.

Förnybar el används både på kontor, i bergtäkterna och i betongfabrikerna.

På Sydstens betongfabriker har användningen av eldningsolja fasats ut och ersatts med fjärrvärme och HVO 100.

Återvinning

Sydsten arbetar för att minska mängden betong som skickas till deponier. Tillsammans med SYSAV har Sydsten startat bolaget ÅGAB, som driver fyra återvinningsanläggningar för tegel, betong och asfalt. Genom att låta ÅGAB återvinna material sparas viktiga naturtillgångar.

Betong som av olika anledningar blir över på byggarbetsplatserna och transporteras tillbaka till betongfabrikerna återanvänds till betongblock. Sydsten började redan 2013 att gjuta betongblock från överblivna betongrester. Samtliga betongfabriker har idag formar tillgängliga för gjutning. Betongblocken är mycket populära och kan användas till anläggande av tex markfickor och stödmurar.

Sydsten har ett flertal återvinningstationer för tvättvatten av våra betongbilar och pumpar. Vattnet återvinns genom att det leds genom ett antal sedimentationsbassänger vilket gör att tvättvattnet användas om och om igen. Förbrukningen av färskvatten kan på så sätt minimeras.

Transporter

Sydsten var först i Sverige med att investera i fyra elhybridbetongbilar där roteraggregatet drivs av el. Chaufförerna har gått utbildning i Eco-driving och de har IT-stöd i form av surfplattor i fordonen som förser dem med ruttplaner som stödjer och optimerar deras körning och därmed minskar bränsleåtgången.

Miljömärkning

Sydsten produkter är miljöcertifierade genom BASTA, Sundahus, Byggvarubedömningen och våra produkter inom betongverksamheten kan även användas i svanenmärkta byggnader.


Basta
Sunda Hus
BVD

Betong

Berg

Pumpar

Dags att byta webbläsare

Sydsten.se kommer inte fungera så bra med din webbläsare. Ladda gärna den senaste versionen av någon av dessa webbläsarna:

En annan webbläsare