Sydsten Web Undersida REF Variant Niagara 1200X540px

Social Hållbarhet

Sydsten är en aktör i samhällets infrastrukturarbete. Förutom att förse marknaden med exempelvis material till bostäder är Sydsten delaktig med insatser som stöd för utbildning, kultur, integration och livskvalitet.


Hälsa och Säkerhet i arbetet

Säker arbetsmiljö är ett av Sydstens viktigaste områden. I vår verksamhet ska alltid personsäkerhet komma i första hand. Säkerhet är en ledningsfråga och det strategiska arbetet bedrivs både på koncernivå och inom de båda affärsområdena.

Vårt sätt att arbeta

Sydsten strävar efter att vara en attraktiv arbetsgivare där ledarskap och företagskultur bygger på Sydstens kärnvärden och respekt för allas lika värden. Arbetet sker säkert, systematiskt och långsiktigt för en hälsofrämjande arbetsmiljö. Sydsten arbetar preventivt genom instruktioner, utbildningar, kompetensutveckling, skyddsronder och företagshälsovård. Alla riskobservationer, tillbud och olyckor rapporteras och följs upp.

Betong

Berg

Prefab

Pumpar

Dags att byta webbläsare

Sydsten.se kommer inte fungera så bra med din webbläsare. Ladda gärna den senaste versionen av någon av dessa webbläsarna:

En annan webbläsare