Sydsten Web Undersida REF Variant Malmo Live 1200X540px

Sydstens färdplan för att bli klimatneutral

Senast år 2045 ska Sverige vara klimatneutralt. Sverige har antagit den globala utvecklingsagendan, Agenda 2030, som beslutades på FN:s toppmöte i New York i september 2015, som innebär 17 globala mål för hållbar utveckling. Det innebär en stor utmaning för utveckling av infrastruktur och bostadsbyggande att minska klimatpåverkan i strävan mot ett klimatneutralt hållbart samhälle.

Sydsten strävar efter ständiga förbättringar för att skydda miljön genom konkreta åtgärder och proaktivt arbete. Genom ett stort miljöengagemang medverkar Sydsten i skapandet av ett hållbart samhälle och i ett gemensamt ansvar för kommande generationer.

Sydsten vill uppnå klimatneutralitet i hela värdekedjan för Sydstens affärsområden: Betong samt Bergmaterial. Sydsten arbetar efter de färdplaner som tagits fram av branschorganisationerna Betonginitiativet, Bergmaterialindustrin och Åkerinäringen. Du kan hitta branschorganisationernas färdplaner här:

Betong

Berg

Pumpar

Dags att byta webbläsare

Sydsten.se kommer inte fungera så bra med din webbläsare. Ladda gärna den senaste versionen av någon av dessa webbläsarna:

En annan webbläsare