European spallation source (ESS)

Tungt projekt som kräver tung betong

I Lund byggs ESS, en unik anläggning för materialforskning. Här kommer man att kunna studera olika material – allt från plast och proteiner till mediciner och batterier för att förstå hur de är uppbyggda och fungerar.

Anläggningen kan liknas vid ett stort mikroskop, där neutroner används för att analysera prover på atom- och molekylnivå. Denna speciella forskningsmiljö ställer mycket höga krav betongen. Därför levererar vi tungbetong baserad på malm från Kiruna som ger extra bra skydd. Eftersom vi har erfarenhet av liknande leveranser av högkvalitativ betong till bland annat sjukhus, vet vi vad som krävs.

För att uppfylla den höga kravställningen har vi reserverat anläggningen i Eslöv för ändamålet och har dessutom vår anläggning i Hardeberga som backup då detta är ett lika unikt som omfattande projekt. ESS kommer att öppna vägen för framtida forskningsgenombrott inom medicin, miljövetenskap, klimat, kommunikation och transport och vi på Sydsten är förstås stolta över att vara en del i projektet.

Betong

Berg

Pumpar

Dags att byta webbläsare

Sydsten.se kommer inte fungera så bra med din webbläsare. Ladda gärna den senaste versionen av någon av dessa webbläsarna:

En annan webbläsare