04
Apr

Prestigefylld stororder för Sydsten till Nya sjukhusområdet Malmö

Sydsten har fått uppdrag att leverera fabriksbetong och betongpumptjänster till Nya Sjukhusområdet Malmö. Beställare är Skanska som står för entreprenaden i samverkan med beställaren Region Skåne. Betongleveranserna börjar under våren 2018 och arbetet kommer att pågå till och med hösten 2022. Uppdragets storlek beräknas till cirka 10 ...

22
Jan

Vi ökar tillgängligheten med ny hemsida

Den 22 januari blev startskottet för vår nya hemsida. Det är ett steg för att skapa ökad närvaro för våra kunder. ”Vi har med den nya webbplattformen fler möjligheter att kommunicera på ett mer överskådligt sätt och därmed förenkla för våra kunder”, förklarar Peter  Camnert, VD ...