Berg

Bergprodukter

Det gemensamma namnet för stenmaterial som tillverkas genom brytning av berg är bergprodukter. Bergprodukterna indelas i makadam, bärlager och stenmjöl. Vi erbjuder både standardblandningar och receptbaserade blandningar med anpassad kornfördelning.

Vår verksamhet är kvalitetstyrd enligt ISO 9001 och våra anläggningar är miljöcertifierade enligt ISO 14001. Bergprodukter till asfalt, betong och vägmaterial enligt Trafikverkets föreskrifter är CE-märkta enligt gällande standarder.

Betong

Berg

Pumpar

Dags att byta webbläsare

Sydsten.se kommer inte fungera så bra med din webbläsare. Ladda gärna den senaste versionen av någon av dessa webbläsarna:

En annan webbläsare