Skumbetong

Pumpbar och lättflytande

Skumbetong är ett lättflytande cementbaserat material som enkelt fyller ut skrymslen och vrår. Det används som fyllnadsmaterial i till exempel rörgravar och uttjänta ledningar. Skumbetongen används som fyllnad på sättningsbenägen mark och även som nivåutjämnande material vid ombyggnader inomhus.

Betongen är pumpbar med en densitet på 1 800 kg/m3. Den hårdnande massan är grävbar med hjälp av grävmaskin.

Betong

Berg

Prefab

Pumpar