Betonggolv

Ballastreaktion i betonggolv

Dammbindning och tätning av betong med produkter baserade på natrium- eller kaliumsilikat innebär en ökad risk för ballastreaktioner i betonggolv. I Skåne förekommer ballast som kan innehålla reaktiva partiklar. Sydsten avråder därför att man använder preparat baserade på natrium- eller kaliumsilikat på betonggolv.

Betong

Berg

Prefab

Pumpar