Grus

Korn i olika storlekar

Grus är ett naturmaterial som huvudsakligen skapats av inlandsisen. Materialet hämtas till exempel från rullstensåsar och siktas upp i olika kornstorlekar.

Grus används bland annat som betongballast, till reningsanläggningar, som rörfyllnad samt vid mur- och putsarbeten. Dessutom har vi ett antal produkter speciellt framtagna för hästsport.

 

Betong

Berg

Prefab

Pumpar