Uppföljning avseende införda Energi- och Råvarutillägg.  Läs mer

Historia

Allt har en början

Vår företagshistoria börjar 1915 då häradshövding Ernst Wehtje (1863-1936) startade Dalby Stenkross AB genom förvärv av stenbrottet i Dalby. Stenbrottet hade startats drygt 20 år tidigare (1893). Resan fortsatte och företaget växte både organiskt och genom förvärv.

Fabriksbetongtillverkning kom in som verksamhet runt 1950. Företaget AB Sydsten bildades 1969 och verksamheterna samlades i det nybildade bolaget. Sedan 1993 ägs företaget till 50 % vardera av Skanska AB respektive Unicon A/S, Danmark.

Både teknik och utbud har avancerat med åren. Idag står företaget stadigt på flera ben – vi tillverkar och säljer fortfarande krossprodukter och betong, men förmedlar sedan några år också ett stort utbud av prefabricerade produkter.

Historiska dokument

För den intresserade finns möjlighet att här till vänster ladda hem exemplar av vårt informationsblad ”Sydnytt” för att där läsa reportage om hur Sydstens organisationen förändrats, intressanta projekt, presentationer av medarbetare etc mellan åren 2005-2015.

Nedan kommer några årtal som haft stor betydelse i vår spännande historia:


1915
Ernst Wehtje startade Dalby Stenkross AB genom förvärv av stenbrottet i Dalby (bildades 1893).


1936
Köp av Lunds stads sten-och grusaffär i Hardeberga (bildades 1915).


1956
Stor ombyggnad av krossanläggningen Hardeberga.


1969
AB Sydsten bildas.


1970
Betongfabriken i Halmstad öppnas. Inköp av Stenbergets makadamfabrik.


1972
Sydsten A/S bildas.


1977
Familjen Wehtje säljer 40 % av aktierna till Skånska Cementgjuteriet AB.


1979
Alla aktier i AB Övedsklosters Stenindustri köps.


1982
Inköp av betongfabrik i Kolding, (Sydsten A/S).


1984
Handelsbolaget Dalbyverken köps (ink två betongfabriker i Malmö: Singelgatan och Fosie).


1988
Väg 11 mellan Malmö/Lund-Simrishamn byggs.


1988
Ny betongfabrik i Fredercia och Middelfart.


1990
Ny betongfabrik i Sjöbo. Den gamla fabriken köptes 1971 för 250 tkr.


1993
Unicon Beton A/S förvärvar 50 % av aktiekapitalet. Resterande 10% köps av Skanska AB.


1994
Den danska betongverksamheten säljes till 4-K Beton.


1995
Leveranserna till Pepparholm påbörjas.


1998
Implementering av ett nytt datasystem.


1999
Öresundsförbindelsen, Yttre ringvägen, Västkustbanan samt tunneln genom Hallandsåsen var de dominerande projekten.


2000
Ombyggnad av finkrossanläggningen i Dalby. Nytt betonglaboratorium i Fosie.


2004
Den enskilt största betongordern någonsin erhölls, avseende betong för tillverkning av betongsegment till Hallandsåstunneln.


2005
Leveranser till Citytunneln startade under hösten. Storbrand i makadamfabriken i Hardeberga.


2006
Nya täkttillstånd på samtliga täkter tryggar makadamproduktionen för många år framåt.


2007
Ny betongfabrik i Varberg samt förvärv av Björkholmen Grus AB.


2008
Ny betongfabrik i Kristianstad.


2009
Ny betongfabrik i Karlskrona.


2012
Export av makadam till Metroprojektet i Köpenhamn påbörjades.


2013
Start av import och försäljning av plattbärlag och skalväggar i Sverige.


2014
Ny betongfabrik i Hardeberga för leveranser till ESS-anläggningen i Lund.


2017
Prefabverksamheten expanderar kraftigt, står för över 20% av omsättningen.


2018-2022
​​​​​​​I projektet ”Malmö-Lund Fyra Spår” levererade vi ca 80 000 m3 fabriksbetong med kringtjänster samt ca 1 600 000 ton bergmaterial till vår kund, joint venture bolaget NCC/OHL, som i sin tur utförde entreprenaden som ett samverkansprojekt med Trafikverket.


 

Betong

Berg

Prefab

Pumpar

Dags att byta webbläsare

Sydsten.se kommer inte fungera så bra med din webbläsare. Ladda gärna den senaste versionen av någon av dessa webbläsarna:

En annan webbläsare