26
Nov

Sydsten håller värmen med förnybara bränslen

Sydsten vill vara med och bidra till skapandet av ett hållbart samhälle. Betongfabrikernas värmepannor för varmvattenproduktion har därför konverterats till eldning med förnybara bränslen. Omställningen minskar Sydstens CO2-utsläpp för varmvattenproduktion med 65%. Konverteringen till i första hand bränslet HVO 100, har genomförts på 8 av ...

30
apr

Nu har Sydsten fasat ut naturgruset i Önnestad

Sedan några månader tillbaka har Sydsten bytt ut naturgruset på betongfabriken i Önnestad till ett bergkrossmaterial som tillverkas av Skanska i Önnestad. Sydstens betongfabrik i Önnestad är placerad i direkt anslutning till Skanskas bergtäkt. Krossmaterialet som har ersatt naturgruset fungerar ypperligt till betongtillverkning och eftersom bergkrossmaterialet produceras i direkt anslutning till betongfabriken och det är inte lä ...

Dags att byta webbläsare

Sydsten.se kommer inte fungera så bra med din webbläsare. Ladda gärna den senaste versionen av någon av dessa webbläsarna:

En annan webbläsare