29
maj

Sydsten vs GDPR

AB Sydsten och dess dotter-/intressebolag värnar om din personliga integritet och eftersträvar hög skyddsnivå vid all behandling av personuppgifter. All behandling sker enligt tillämplig personuppgiftslagstiftning. Personuppgifter behandlas när så är nödvändigt för att fullgöra avtal med dig och när vi har annat legitimt och berättigat intresse av att ...

Dags att byta webbläsare

Sydsten.se kommer inte fungera så bra med din webbläsare. Ladda gärna den senaste versionen av någon av dessa webbläsarna:

En annan webbläsare