Kvalitet och miljö

Rätt produkt till rätt plats och i rätt tid – det är en trygghet som vi ger till våra kunder. För att säkerställa detta arbetar vi efter ett kvalitetssystem enligt ISO 9001. Samtliga produkter och delmaterial är systematiskt kontrollerade och alla produkter är också spårbara genom hela leveranskedjan tack vare väl dokumenterade inköps- och produktionsrutiner. Sydstens provningslaboratorier är ackrediterade av Swedac.

Ett konkret miljöarbete

1998 blev Sydsten miljöcertifierat enligt ISO 14001. Sedan dess har vi gjort en rad åtgärder för att förbättra miljöarbetet i vår egen verksamhet.

Klimatpåverkan

Sydsten har som mål att kontinuerligt minska bolagets klimatpåverkan genom:

Återvinning

Ändliga resurser

Betong

Berg

Prefab

Pumpar

Dags att byta webbläsare

Sydsten.se kommer inte fungera så bra med din webbläsare. Ladda gärna den senaste versionen av någon av dessa webbläsarna:

En annan webbläsare