Sydstens resa till klimatneutralitet

Senast år 2045 ska Sverige vara klimatneutralt. Sverige har antagit den globala utvecklingsagendan, Agenda 2030, som beslutades på FN:s toppmöte i New York i september 2015, som innebär 17 globala mål för hållbar utveckling. Det innebär en stor utmaning för utveckling av infrastruktur och bostadsbyggande att minska klimatpåverkan i strävan mot ett hållbart samhälle.

Sydsten strävar efter ständiga förbättringar för att skydda miljön genom konkreta åtgärder och proaktivt arbete. Genom ett stort miljöengagemang medverkar Sydsten i skapandet av ett hållbart samhälle och i ett gemensamt ansvar för kommande generationer.

Sydsten vill uppnå klimatneutralitet i hela värdekedjan för Sydstens affärsområden: Betong samt Bergmaterial. Sydsten arbetar efter de färdplaner som tagits fram av branschorganisationerna Betonginitiativet, Bergmaterialindustrin och Åkerinäringen.

Du kan hitta branschorganisationernas färdplaner här:

Betong

Berg

Prefab

Pumpar

Dags att byta webbläsare

Sydsten.se kommer inte fungera så bra med din webbläsare. Ladda gärna den senaste versionen av någon av dessa webbläsarna:

En annan webbläsare