Certifieringar

För att säkerställa ett effektivt kvalitets- och miljöarbete omfattas vår verksamhet av ett kvalitets- och miljöledningssystem enligt ISO 9001 respektive ISO 14001.  Sydstens verksamhet är miljöcertifierad enligt ISO 14001.

Produktionen av färsk betong är produktcertifierad. Detta är ett kvitto på att vår betong uppfyller alla aktuella krav i standarderna SS-EN 206, SS 137003 samt i Svensk betongs kvalitetshandbok.

I våra bergtäkter har vi CE-märkta produkter för betong, asfalt och vägbyggnad. Vi är certifierade för tillverkning av bärlager enligt trafikverkets bestämmelser.

Prefabprodukterna är CE-märkta enligt SS-EN 13747 (plattbärlag) och enligt SS-EN 14992 (skalväggar).

Betong

Berg

Prefab

Pumpar

Dags att byta webbläsare

Sydsten.se kommer inte fungera så bra med din webbläsare. Ladda gärna den senaste versionen av någon av dessa webbläsarna:

En annan webbläsare