Uppföljning avseende införda Energi- och Råvarutillägg.  Läs mer
22 mar
2022
Sydsten Nyhet Ukraina

Viktig information till våra fabriksbetongkunder

Med anledning av den senaste tidens oförutsedda omvärldsutveckling och de skenande kostnadsökningar som följt i dess spår, tvingas Sydsten införa tillägg på priserna för fabriksbetong och pumpning. Det finns också risk för störningar i vår leveransförmåga.

De senaste åren har erbjudit speciella och oförutsebara utmaningar i form av såväl pandemi som risken för cementbrist i Sverige varpå onormala prisförändringar på bland annat stål, energi och drivmedel har skett. Vi ser nu med stor sorg och bestörtning på den ryska invasionen i Ukraina, framför allt på dess följder för civilbefolkningen, men även de direkta eller indirekta effekterna i form av exempelvis ekonomiska sanktioner och följderna därav i olika marknadssegment.

Den senaste tidens oförutsedda händelseutveckling har väsentligt påverkat förutsättningarna för vår verksamhet bland annat i form av skenande kostnadsökningar och risk för störningar i vår energi- och bränsleförsörjning. En stor del av våra rörelsekostnader avser inköp av cement, stål, energi och bränsle vilka nu utsatts för onormala prishöjningar som väsentligen påverkar kostnaden för våra varor. Kriget som föranlett en krissituation samt den senaste tidens onormala prisförändringar för förnödenheter och tjänster som är nödvändiga för vår verksamhet har resulterat i ett behov av omedelbara prisändringar i enlighet med tidigare kommunikation i våra offerter och ABM 07 p. 28.

Prisändring kommer att ske i form av rörliga tillägg motsvarande den faktiska påverkan på våra nettoproduktions- och distributionskostnader. Tilläggen kommer att tillämpas i form av ett Energitillägg från och med den 1 april 2022 och ett Råvarutillägg från och med den 1 juni 2022 och initialt uppgå till 60 SEK/m3 (Energitillägg) samt 52 SEK/m3 (Råvarutillägg) för all fabriksbetong och ett Energitillägg pump om 12 SEK/pumpad m3 från och med den 1 april 2022. Tilläggen kommer att ses över löpande på månadsbasis så att det vid var tid motsvarar faktisk kostnadspåverkan.

Utöver ovan vill vi förvarna om risk för störningar i vår leveransförmåga. Det kan alltså inte uteslutas att vår produktions- och leveransförmåga kommer att hindras och vi ser särskilt att detta kan bli följden av brist på olika förnödenheter som krävs för vår verksamhet såsom cement, stål, gas och olja.

Vi arbetar intensivt med att försöka begränsa tids- och kostnadskonsekvenser av situationen efter bästa förmåga och kommer löpande att informera om situationens utveckling. Välkommen att kontakta oss vid frågor.

Ladda ner PDF för utskrift

 

 

Dela på:

Betong

Berg

Prefab

Pumpar

Dags att byta webbläsare

Sydsten.se kommer inte fungera så bra med din webbläsare. Ladda gärna den senaste versionen av någon av dessa webbläsarna:

En annan webbläsare