Uppföljning avseende införda Energi- och Råvarutillägg.  Läs mer
10 jan
2023
Nyhet1 2023

Uppföljning avseende Energitillägg

Ingen i samhället har kunnat undgå den betydande och beklagliga kostnadsutvecklingen som påverkar nära nog alla kostnadsslag i samhället.

Detta gäller även AB Sydstens verksamhet och vi har redan sedan tidigare tvingats att införa Energitillägg på våra produkter och tjänster. Dessa tillägg kan komma att behöva justeras kvartalsvis under 2023, med start 2023-04-01.

Det finns risk för störningar i vår leveransförmåga till följd av situationen i vår omvärld och utvecklingen av både pris och tillgång på energi, bränsle och insatsråvaror kan vara svår att bedöma framöver.

Vi försöker givetvis begränsa eventuella tids- och kostnadskonsekvenser av de situationer som kan uppkomma efter bästa förmåga. Vi håller Er löpande informerade och den senaste informationen finns alltid att tillgå på vår hemsida.

Kontakta gärna oss i mån om frågor.

Läs gärna nyheterna som publicerades den 22 mars, 31 augusti och 30 september 2022.

Dela på:

Betong

Berg

Prefab

Pumpar

Dags att byta webbläsare

Sydsten.se kommer inte fungera så bra med din webbläsare. Ladda gärna den senaste versionen av någon av dessa webbläsarna:

En annan webbläsare