Uppföljning avseende införda Energi- och Råvarutillägg.  Läs mer
04 apr
2018
NSM Parken

Prestigefylld stororder för Sydsten till Nya sjukhusområdet Malmö

Sydsten har fått uppdrag att leverera fabriksbetong och betongpumptjänster till Nya Sjukhusområdet Malmö. Beställare är Skanska som står för entreprenaden i samverkan med beställaren Region Skåne.

Betongleveranserna börjar under våren 2018 och arbetet kommer att pågå till och med hösten 2022. Uppdragets storlek beräknas till cirka 10 000 arbetstimmar och cirka 60 000 000 kronor.

– Det här är ett stort och prestigefullt uppdrag för oss med stort fokus på miljöfrågorna, berättar Magnus Johnsson, försäljningsansvarig på Sydsten. Vi har både det material och de tjänster som efterfrågas – vi kommer till exempel att ha två pumpklättrare med 32 meters fördelningsmast på plats.

Stor satsning på vården

Uppdrag omfattar vårdbyggnader och operationsavdelningar kallade byggnad 35 och 36 samt kulvertanslutningar där emellan. Nya sjukhusområdet Malmö är en stor satsning på att skapa framtidens universitetssjukhus. Här sätts patienternas läkande främst, samtidigt som man möter medarbetarnas behov av en god och attraktiv arbetsmiljö. Arkitektfirman som anlitas är White Arkitekter medan Skanska står för byggentreprenad. Sydsten räknar med att det kommer att krävas 8 500 betongbildtransporter innan arbetet är klart.


För ytterligare information kontakta:
Magnus Johnsson
040-31 19 27
magnus.johnsson@sydsten.se


Sydsten – Kunskap i Kubik
Sydsten är ledande tillverkare och leverantör av fabriksblandad betong, krossprodukter och grus i Skåne, Blekinge och Halland. Vi är även utvecklare av dessa produkter och erbjuder tillhörande tjänster tillsammans med en unik kompetens inom de områden där våra produkter används. Genom vårt sortiment inom prefab förenklar vi byggprocessen för våra kunder och på vårt laboratorium utforskar vi nya möjligheter för att ständigt ligga i framkant. Vi kan alltså stolt ställa oss bakom devisen – kunskap i kubik. Sydsten ägs till 50 procent av Skanska Industrial Solution AB och till 50 procent av Unicon Betong.

Bild:
Byggnad 35 och 36 på Nya Sjukhusområdet i Malmö

Dela på:

Betong

Berg

Prefab

Pumpar

Dags att byta webbläsare

Sydsten.se kommer inte fungera så bra med din webbläsare. Ladda gärna den senaste versionen av någon av dessa webbläsarna:

En annan webbläsare