Uppföljning avseende införda Energi- och Råvarutillägg.  Läs mer
03 jul
2018
Elhybridbil

Sydsten har flest elhybridbetongbilar i Sverige

I Sverige har det satts upp ett nationellt utsläppsmål:

För att bidra till denna målsättning bedriver Sydsten klimat- och miljöarbete på alla nivåer i organisationen och ser det som en integrerad del i hela verksamheten.

 

Som ett led i detta arbete kan Sydsten stolt presentera fyra nya elhybridbetongbilar och den senaste bilen har precis rullat in på Malmö betongfabrik i Sydstens färger.

Elhybridbilens roteraggregat drivs med elmotor vilket innebär att vår betong levereras  med cirka 10% lägre bränsleförbrukning. Elhybridbilarna drivs dessutom med icke-fossilt bränsle (HVO100) vilket minskar CO2-avtrycket till följd av bränsleförbrukning med upp till 88 %.

HVO100 är ett 100-% förnybart och fossilfritt drivmedel som bidrar till en betydande minskning av CO2-utsläpp jämfört med fossil diesel.

Utöver elhybridbilarna har Sydsten ett antal Euro-6-fordon och uppdaterar kontinuerligt den egna fordonsflottan. Äldre euroklasser byts ut och ersätts av de senaste uppgraderingarna av euroklasserna.

Vid två av Sydstens betongfabriker (Halmstad och Varberg) använder vi redan HVO100 i våra betongbilar och vi utreder möjligheten att införa detta för fordon vid övriga betongfabriker.

 

Som en del i vårt försäljningserbjudande ger vi våra kunder möjligheten att specifikt beställa hybridbilarna till miljöprofilerade projekt!

Dela på:

Betong

Berg

Prefab

Pumpar

Dags att byta webbläsare

Sydsten.se kommer inte fungera så bra med din webbläsare. Ladda gärna den senaste versionen av någon av dessa webbläsarna:

En annan webbläsare