Uppföljning avseende införda Energi- och Råvarutillägg.  Läs mer
26 nov
2018
Sydsten Håller Värmen

Sydsten håller värmen med förnybara bränslen

Sydsten vill vara med och bidra till skapandet av ett hållbart samhälle. Betongfabrikernas värmepannor för varmvattenproduktion har därför konverterats till eldning med förnybara bränslen. Omställningen minskar Sydstens CO2-utsläpp för varmvattenproduktion med 65%.
Konverteringen till i första hand bränslet HVO 100, har genomförts på 8 av Sydstens 9 betongfabriker. Pannorna är även förberedda till att kunna eldas med andra förnybara bränslen som till exempel Biodiesel.
Värmepannorna används till att producera varmvatten till fabriksbetongproduktion under vintern.
Konverteringen av värmepannorna innebär att Sydstens CO2-utsläpp minskar med en mängd motsvarande det årliga utsläppet från 32 personbilar.

Sydsten arbetar kontinuerligt med att förbättra miljöprestandan. Omställningen till eldning med förnybara bränslen är ett viktigt steg i detta arbete.

Dela på:

Betong

Berg

Prefab

Pumpar

Dags att byta webbläsare

Sydsten.se kommer inte fungera så bra med din webbläsare. Ladda gärna den senaste versionen av någon av dessa webbläsarna:

En annan webbläsare