Uppföljning avseende införda Energi- och Råvarutillägg.  Läs mer
18 jan
2018
Samradsunderlag Reviderat 28Maj

Sydsten ansöker om förnyat tillstånd för bergtäkten i Dalby

Bergtäkten i Dalby är en av Sveriges äldsta och även Malmö-Lundregionens största leverantör av det bergmaterial som används vid nybyggnation av bland annat bostäder, vägar, broar och hamnar. I takt med att regionen fortsätter att expandera, ökar även efterfrågan på det bergmaterial som vi bryter i Dalby. Den täkt som finns idag står redan för 50 % av allt bergmaterial som levereras till regionen och kommer inte att kunna möta regionens fortsatta efterfrågan och vi ansöker därför om förnyat tillstånd för täktverksamheten. Sydsten ansöker om ett tillstånd innebärande en produktion i samma omfattning som idag och en utvidgning av bergtäkten.

Samrådsprocessen

Vad tycker du?

Välkommen till Öppet hus den 15 februari på Dalby bibliotek.

Syftet med samrådet är att kunna samla in synpunkter och svara på frågor kring vår ansökan om förnyat tillstånd att bedriva verksamhet i bergtäkten i Dalby. Era åsikter är viktiga för oss och vi hoppas därför att du har tid att delta vid Öppet Hus som vi arrangerar på Dalby bibliotek.

Tider:
17.00 Fika och mingel
17.30 Presentation av den planerade utvidgningen av täkten
18.00-19.00 Tid för frågor och lämna synpunkter

Varmt välkommen!

Vill du ta del av samrådshandlingen?

Tryck här för att ladda ner samrådshandlingen ›

Övriga frågor:

Kontakta Peter Weywadt, teknisk chef, Sydsten via epost: peter.weywadt@sydsten.se

Dela på:

Betong

Berg

Prefab

Pumpar

Dags att byta webbläsare

Sydsten.se kommer inte fungera så bra med din webbläsare. Ladda gärna den senaste versionen av någon av dessa webbläsarna:

En annan webbläsare