Uppföljning avseende införda Energi- och Råvarutillägg.  Läs mer
06 okt
2021
Hybridpump Okt21

Sveriges första 47-meters hybridpump på plats hos Sydsten

Den 23 september invigdes Sveriges första 47-meters eldrivna, mobila betongpump vid Sydsten i Fosie. Pumpen ger noll CO2-utsläpp när den drivs på förnybar el och arbetar betydligt tystare än en konventionell dieseldriven pump.

– Med hybridpumpen möter vi marknadens krav på låga utsläpp och en bra arbetsmiljö, säger Magnus Johnsson, försäljningsansvarig på Sydsten. I kombination med våra betonghybridbilar, där roteraggregatet drivs av el, skapar vi en hållbar gjutning genom hela processen.

Den eldrivna betongpumpen körs till arbetsplatsen med hjälp av ett HVO-drivet fordon och väl på plats kopplas den in på elnätet. Pumpen kräver 125 ampere och är därför främst avsedd för större byggen – vilket det finns gott om i södra Sverige.

– Det är redan flera kunder som uttryckt intresse för den nya hybridpumpen, säger Frank Oberlies, pumpansvarig på Sydsten. Förutom nollutsläpp när den drivs med el har hybridpumpen den fördelen att den kan drivas med HVO, förnybar diesel. Det innebär att om strömmen skulle gå, så kan vi alltid slutföra arbetet. Det är en trygghet, både för kunden och för oss.  

Armeringsfri betong sänker utsläppen ytterligare

När pumpen invigdes den 23 september så var det med ett eget bygge inne på Sydstens fabriksområde i Fosie. Där bygger företaget just nu en ny ladd- och uppställningsplats för sina hybridfordon, i syfte att skapa bättre och smidigare logistik. De inbjudna besökarna fick se när en av de totalt fyra 700 kvadratmeter stora plattorna gjöts med hjälp av hybridpumpen. Men det var inte bara den nya pumpen som väckte uppmärksamhet, även gjutningstekniken drog till sig besökarnas intresse.

– Plattorna gjuts helt utan armeringsnät, det enda som krävs är lite armering i ytterkanter samt runt brunnar och oljeavskiljare, berättar Magnus. På ett sådant här stort bygge innebär det en enorm besparing – i pengar, klimatbelastning och inte minst vad gäller arbetsmiljö.

Att hållbarhet och förbättrad arbetsmiljö går hand i hand, ser både Magnus och Frank som en stor fördel.

– De senaste åren har Sydsten gjort stora investeringar för att få ner CO2-utsläppen kopplade till betongtillverkning, transport och pumpning, säger Frank. Att satsningarna dessutom ger fördelar som minskat bullret och mindre av det tunga bärandet är oerhört positivt. Det blir verkligen dubbel utdelning för människa och miljö!

Dela på:

Betong

Berg

Prefab

Pumpar

Dags att byta webbläsare

Sydsten.se kommer inte fungera så bra med din webbläsare. Ladda gärna den senaste versionen av någon av dessa webbläsarna:

En annan webbläsare