Uppföljning avseende införda Energi- och Råvarutillägg.  Läs mer
20 jan
2021
Sydsten Nyhet 2021 V3

Svensk Betong lyfter Sydstens arbete med 4-spår Södra Stambanan

Som vi berättade i höstas arbetar Sydsten just nu med ett av Skånes mest spännande projekt: Södra stambanans utbyggnad med fyrspåret Malmö – Lund. Nu lyfts projektet upp som referenscase på Svensk Betongs sida Betong är hållbart, som ett bra exempel på hur en betong- och bergmaterielleverantör möter beställarens högt ställda miljö- och klimatmål.

Framgångsfaktorer i projektet har bland annat varit klimatförbättrad betong och begränsad klimatpåverkan från produktion och transporter. Och, inte minst, en öppen diskussion med kunden och en helhetssyn på projektet.

– Genom att komma in tidigt i ett projekt kan vi som betong- och bergmaterialleverantör tillsammans med kunden finna ett samarbete för ett bättre klimatarbete, säger Magnus Johnsson, försäljningsansvarig. Klimatförbättrad betong och ett väletablerat miljöarbete gör att projektet kan nå de högt uppsatta miljömålen som dagens kunder ofta ställer.

Läs mer
Referensobjekt Sydsten: 4-spår Södra Stambanan

Dela på:

Betong

Berg

Prefab

Pumpar

Dags att byta webbläsare

Sydsten.se kommer inte fungera så bra med din webbläsare. Ladda gärna den senaste versionen av någon av dessa webbläsarna:

En annan webbläsare