Uppföljning avseende införda Energi- och Råvarutillägg.  Läs mer
30 apr
2018
Fabrik Önnestad

Nu har Sydsten fasat ut naturgruset i Önnestad

Sedan några månader tillbaka har Sydsten bytt ut naturgruset på betongfabriken i Önnestad till ett bergkrossmaterial som tillverkas av Skanska i Önnestad. Sydstens betongfabrik i Önnestad är placerad i direkt anslutning till Skanskas bergtäkt.

Krossmaterialet som har ersatt naturgruset fungerar ypperligt till betongtillverkning och eftersom bergkrossmaterialet produceras i direkt anslutning till betongfabriken och det är inte längre nödvändigt att hämta naturgrus från grustäkter, som ligger på flera mils avstånd från betongfabriken.

Bytet av ballastmaterial i betongfabriken har föregåtts av en rad olika förberedande aktiviteter.  På Sydstens betonglaboratorium i Fosie har det genomförts försöksblandningar och på fabriken i Önnestad har det genomförts testkörningar och uttagning av prover. Laboratoriet i Fosie har därefter genomfört provning av betongen för verifiering av tryckhållfasthet och frostbeständighet.

Alla som varit involverade i projektet, från såväl Sydsten som Skanska, har haft en väldigt positiv inställning till arbetet och tyckt att det har varit roligt att vara med för att driva utvecklingen framåt.

Att minska förbrukningen av naturgrus i Sverige är ett av de miljökvalitetsmål som beslutats av Sveriges riksdag och att minska förbrukningen av naturgrus är därför en central del av Sydstens miljöarbete.

 

Dela på:

Betong

Berg

Prefab

Pumpar

Dags att byta webbläsare

Sydsten.se kommer inte fungera så bra med din webbläsare. Ladda gärna den senaste versionen av någon av dessa webbläsarna:

En annan webbläsare