Uppföljning avseende införda Energi- och Råvarutillägg.  Läs mer
12 jul
2021
Sydsten Nyhet 2020 V7

Krisläget i betongbranschen

Uppdatering 10 aug: Det akuta läget är avvärjt – Cementa får sitt befintliga tillstånd förlängt i tid (ej volym) vilket innebär att cementtillgången, enligt Cementa, just nu är säkerställd till och med sommaren 2022. Lösning på lång sikt är ej klar men tillståndsprocessen för nytt tillstånd pågår genom den överklagan som är inlämnad till Högsta domstolen.

Krisläge i branschen som kan komma att påverka hela bygg-, anläggnings- och gruvnäringen i Sverige

Med anledning av att Cementa har fått sin tillståndsansökan avvisad för fortsatt kalkstensbrytning i Slite på Gotland lämnar vi härmed följande information:

Tillståndsprocessen

Akuta åtgärder kopplade till tillståndet

Konsekvenser av Mark- och miljödomstolens beslut

Vi ser oerhört allvarligt på situationen. Vi vill sända detta budskap så tidigt i processen som möjligt för att Ni i Er tur ska kunna vidta nödvändiga åtgärder i relation till Era kunder. Vi uppskattar Ert tålamod och Er förståelse. Ni är en viktig kund för Sydsten och vi beklagar givetvis de eventuella olägenheter som detta riskerar att medföra för Er och Er verksamhet. Vi vet dock inte i nuläget om, hur och på vilket sätt som detta kan komma att påverka vår och Er verksamhet.

Ni kan läsa mera kring tillståndsfrågan på:

https://www.cementa.se/sv/cementas-taktansokan-i-slite-avvisas-av-mark-och-miljooverdomstolen

https://www.svenskbetong.se/nyheter/1246-cementas-taktansokan-avvisas-oroande-besked-med-risk-for-allvarliga-konsekvenser

Vi återkommer så snart vi har något nytt att berätta om hur situationen utvecklas och framförallt när vi vet mera om? och hur? vi kommer att påverkas. Löpande information kommer primärt att delges här på vår hemsida.

Om Ni har några frågor är Ni självklart välkomna att kontakta oss.

Dela på:

Betong

Berg

Prefab

Pumpar

Dags att byta webbläsare

Sydsten.se kommer inte fungera så bra med din webbläsare. Ladda gärna den senaste versionen av någon av dessa webbläsarna:

En annan webbläsare