Uppföljning avseende införda Energi- och Råvarutillägg.  Läs mer
13 feb
2020
Sydsten Nyhet V7 V3

Med siktet inställt på klimatneutralitet

– Hållbarhetsfrågan är oerhört viktig för Sydsten och därför integrerad i allt vårt arbete, säger Julia Cederberg, kvalitets-, miljö- och arbetsmiljösamordnare på Sydsten. Runt om i verksamheten pågår en rad initiativ för att minska belastningen på miljö och klimat, med målet att uppnå klimatneutralitet i hela produktionskedjan för både betong och bergmaterial i ett livscykelperspektiv.

Som en del i hållbarhetsarbetet har Sydsten gått med i det lokala initiativet LFM30, som är en färdplan för en klimatneutral bygg- och anläggningssektor i Malmö.

– LFM30 är ett av många exempel på hur vi arbetar för att ständigt förbättra vår verksamhet, säger Julia. Med miljö- och klimatfrågan i fokus arbetar vi såväl proaktivt och långsiktigt, som med konkreta åtgärder här och nu. Allt för att skapa en hållbar framtid även för kommande generationer.

Läs gärna mer om Sydstens hållbarhetsarbete

Dela på:

Betong

Berg

Prefab

Pumpar

Dags att byta webbläsare

Sydsten.se kommer inte fungera så bra med din webbläsare. Ladda gärna den senaste versionen av någon av dessa webbläsarna:

En annan webbläsare