Uppföljning avseende införda Energi- och Råvarutillägg.  Läs mer
31 mar
2020
Sydsten Nyhet V14

Inbjudan till skriftligt samråd enligt 6 kap. miljöbalken

AB Sydsten är den ledande utvecklaren, tillverkaren och leverantören av krossprodukter och fabriksblandad betong, med tillhörande kringtjänster, i Skåne, Blekinge och Halland. Bolaget avser att söka om nytt tillstånd enligt 9 kap. miljöbalken för fortsatt brytning i bergtäkten inom fastigheten Hardeberga 20:6 och Sularp 3:1 i Lunds kommun.

Verksamheten omfattas idag av tillstånd som medger brytning av totalt 10 miljoner ton berg och 2 miljoner ton morän. Bolaget ansöker om nytt tillstånd för en total uttagsmängd om 15,7 miljoner ton berg och 2 miljoner ton morän under 25 år. Ansökan omfattar ett årligt maximalt uttag om 800 000 ton berg och morän, vilket är samma mängd som enligt nuvarande tillstånd. Ansökan innefattar även den på fastigheten befintliga betongfabriken.

Bolaget har även tillstånd för bortledande av grundvatten som gäller så länge det finns tillstånd för täktverksamhet. Detta tillstånd erhölls under 2017 och nu aktuell tillståndsprövning kommer inte att omfatta någon förändring av vattenbortledningen, varför prövningen inte behandlar frågor rörande vattenverksamheten. Synpunkter kopplade till bortledning av grundvatten är således inte föremål för detta samråd.

Inför tillståndsansökan genomför bolaget i enlighet med 6 kap. miljöbalken en samrådsprocess med myndigheter, intresseorganisationer, närliggande verksamheter samt allmänheten. Verksamheten omfattas även av Seveso-lagstiftningen. Verksamheten kan även ha viss påverkan på samfälligheter i området och följande dikningsföretag, Nr 5 Hardeberga och nr 6 Koängen av år 1910, Sandby – Sularps dikningsföretag av år 1945 och Sularpsbäckens dikningsföretag av år 1993.

Ett samrådsunderlag som beskriver verksamheten kan erhållas på www.sydsten.se, beställas via e-post kalle.andersson@wsp.com eller via telefon 010-722 91 69.

Synpunkter på den verksamhet bolaget avser att ansöka om tillstånd för lämnas skriftligen.
Synpunkterna skickas till kalle.andersson@wsp.com. Synpunkter kan lämnas t.o.m. 8 maj 2020.

Läs mer om verksamheten på www.sydsten.se. Eventuella frågor om verksamheten ställs till Peter Weywadt, AB Sydsten, på telefon 040 31 19 19 alternativt via peter.weywadt@sydsten.se

Bilagor:

Bilaga 1 - Karta 1 000 m - 40426735 v1.PDF

Brev till närboende - Inbjudan till skriftligt samråd enligt 6 kap 40421980 v3.pdf

Kortversion samrådsunderlag Hardeberga_200327.pdf

Samrådsunderlag Hardeberga_RevA_200401.pdf

Dela på:

Betong

Berg

Prefab

Pumpar

Dags att byta webbläsare

Sydsten.se kommer inte fungera så bra med din webbläsare. Ladda gärna den senaste versionen av någon av dessa webbläsarna:

En annan webbläsare