Uppföljning avseende införda Energi- och Råvarutillägg.  Läs mer
30 okt
2020
Sydsten Nyhet 2020 V44

Gigantiska projekt växer fram på längden och på höjden

Just nu pågår flera spännande byggprojekt i Skåne och två av de mest intressanta är Malmös nya sjukhusområde samt Södra stambanans utbyggnad med fyrspåret Malmö – Lund.  Till båda dessa prestigefyllda projekt är Sydsten leverantör och trots att leveranserna redan varit igång ett bra tag, återstår mycket innan allt är klart.  

– Det här är två gigantiska projekt som pågår under flera år, säger Magnus Johnsson, försäljningsansvarig. När det gäller sjukhuset är det planerat att våra betongleveranser och pumptjänster ska pågå fram till augusti 2022. I projektet med 4-spårsföbindelsen, där vi även levererar stora volymer av krossprodukter, pågår leveranserna åtminstone fram till december 2023.

Kunskap och samarbete ger resultat
Förutom att vara stora projekt är det även komplicerade projekt som kräver tekniska lösningar i form av specialrecept för olika konstruktionstyper. Här arbetar Sydsten i samspråk med beställarna, Region Skåne och Trafikverket, för att tillgodose behoven.

– Sjukhuset har till exempel krav på att fukthalten i betongen inte överstiger en viss nivå så de kan säkerställa att sjukhusstommen blir fuktsäker, menar Magnus. Trafikverket har å sin sida högt ställda krav på så låga koldioxidutsläpp som möjligt.

Till 4-spåret levererar därför Sydsten klimatförbättrad betong, som reducerar koldioxidutsläppen med minst 20 procent. För att möta sjukhusets krav på fukthalt krävs en annan betongsort än den klimatförbättrade, men Sydsten bidrar ändå till ett hållbart byggande på flera andra sätt.

– Sydsten strävar efter att uppnå klimatneutralitet och vi har tagit ett antal viktiga steg på vägen, berättar Julia Cederberg, kvalitets-, miljö- och arbetsmiljösamordnare. Bland annat har vi fasat ut användningen av fossila bränslen för uppvärmning av vatten och ballast på våra betongfabriker och vi har – som första företag i Sverige – satsat på elhybriddrivna betongbilar. Dessutom har vi påbörjat ett stort arbete för att optimera logistiken och elektrifiera Sydstens alla täkter, bland mycket annat.

– Det nya sjukhusområdet och 4-spåret är projekt som kräver oerhört hög kunskap, prestationsförmåga och samarbete från alla inblandade parter, säger Magnus. Så när man ser dessa gigantiska projekt växa fram, både på längden och på höjden, blir man både stolt och glad!

Dela på:

Betong

Berg

Prefab

Pumpar

Dags att byta webbläsare

Sydsten.se kommer inte fungera så bra med din webbläsare. Ladda gärna den senaste versionen av någon av dessa webbläsarna:

En annan webbläsare