Makadam

Makadam är ett stenmaterial som hämtas ur berg. Ur berget sprängs stenar loss och krossas därefter till olika storlekar. Korn som är mindre än 2 millimeter siktas bort, resten sorteras efter storlek. Makadam har, till skillnad från singel och grus, en ojämn kornform förutom stenens geologiska sammansättning, vilket gör att kornen låser varandra när materialet packas. Det ger en bra stabilitet som lämpar sig för en rad olika användningsområde.

Makadam används bland annat:

  • betong och asfalt
  • som dränering runt och under hus.
  • till slitlager på grusvägar. Grusvägar lever då trafiken sliter och flyttar på materialet. Makadam är en bättre lösning än grus eftersom kornen fäster bättre och ligger kvar under längre tid.
  • som ytbeläggning på gångvägar och planer där en viss karaktär önskas. För detta ändamål har Sydsten utvecklat MakDrain, en specialbehandlad produkt med unika egenskaper så att den effektivt stöter ifrån sig vatten och fukt.

Sydsten lagerför makadam i storlekarna 2-4, 4-8, 8-11, 11-16 och 16-25. Sammansatta produkter, till exempel 2-8 och 4-16, tar vi fram efter behov. Benämningen 4-8 innebär att minst 75 procent av produktens vikt består av korn med en storlek på mellan 4 och 8 mm. Maximalt 15 procent består av korn mindre än 4 mm och högst 10 procent av korn som är större än 8 mm.

Självklart uppfyller våra makadamprodukter kraven för gällande bro-, väg- och betongbestämmelser.

 
AB SydstenStenyxegatan 7213 76 MalmöTel 040/31 19 00Post@sydsten.se