Bärlager

I produktgruppen bärlager finns krossmaterial med tre olika funktioner: förstärkningslager, bärlager och slitlager. Gemensamt för produkterna är att de fördelar lasten från en överyta till underlaget. Ett så kallat stenskelett som består av större stenar, hålls samman av finare partiklar och på så vis uppnås bärighet i materialet.

När det gäller bärlager är det viktigt att ta hänsyn till halten finmaterial, det vill säga partiklar mindre än 0,0764 mm. Finmaterialet påverkar vattengenomsläppligheten och frostbeständigheten och det är därför viktigt att sammansättningen är rätt. Kornstorleksfördelningen hos olika bärlager regleras av normen AnläggningsAMA. Sydsten lagerför förstärkningslager 0-90, bärlager 0-40, slitlager 0-16 och MakPak 0-4. Vi har dessutom samkross 0-30 och 0-30 samt A-material.

 
AB SydstenStenyxegatan 7213 76 MalmöTel 040/31 19 00Post@sydsten.se