Krossprodukter

All verksamhet är kvalitetsstyrd enligt ISO 9001:2000. Anläggningarna i Dalby, Hardeberga och Stenberget är dessutom miljöcertifierade enligt ISO 14001.

Det finns två typer av stenmaterial som ofta förväxlas; singel/grus och makadam.Singel och grus är ett naturmaterial som huvudsakligen förekommer där inlandsisen dragit fram. Materialet hämtas exempelvis ur en rullstensås och siktas i olika kornstorlekar.

Sydsten är södra Sveriges ledande leverantör av krossprodukter, det vill säga makadam, bärlager och stenmjöl. Vi producerar såväl standardblandningar som receptbaserade blandningar med anpassad kornfördelning. Standardblandningarna lagerhålls medan specialblandningarna tas fram på beställning.

 
AB SydstenStenyxegatan 7213 76 MalmöTel 040/31 19 00Post@sydsten.se