Grus

Till skillnad från krossprodukter hämtas grus direkt från naturen. Användningsområdena är flera, bland annat används grus som vägmaterial, betongballast och fyllnadsmaterial. Grus används även vid murnings- och putsarbeten samt i reningsanläggningar.

Eftersom grus har formats av vatten, har kornen en rund form och inte kantig som makadam. Det är det som gör att användningsområdena skiljer sig åt mellan de båda. Den viktigaste gruskällan i Sverige är våra rullstensåsar, och därför krävs en täktplan som preciserar hur utvinningen ska ske samt en plan för hur täkten ska efterbehandlas. Grus är en ändlig naturresurs. Använd därför grus med förstånd och måtta, så kan även kommande generationer ta del av denna resurs.

Relaterad information

 
AB SydstenStenyxegatan 7213 76 MalmöTel 040/31 19 00Post@sydsten.se