Skumbetong

Skumbetong används som fyllnadsmaterial i till exempel rörgravar och uttjänta ledningar, som uppfyllnad på sättningsbenägen mark och som nivåutjämnande material vid ombyggnader inomhus. Betongen är pumpbar med en densitet på mellan 500 och 1 800 kg/m3. Den hårdnande massan är grävbar med hjälp av grävmaskin.

Relaterad information

 
AB SydstenStenyxegatan 7213 76 MalmöTel 040/31 19 00Post@sydsten.se