Betong

Fabriksbetong är betongmassa som tillverkats industriellt. Fördelarna med industriell tillverkning är att stora mängder betong av likvärdig kvalitet kan produceras på en och samma gång och levereras till kunden.

Med kontroll genom hela processen, garanterar vi hög kapacitet och jämn kvalitet i tillverkningen. Tillsammans med våra kunder tar vi fram den bästa lösningen för varje enskilt projekt och ser till att betongen produceras och levereras helt enligt kundens önskemål. Varje år levererar vi runt 200 000 kubikmeter betong till små och stora beställare. Projekten kan vara allt från garageplattor och foderbord till broar och järnvägstunnlar. Med andra ord – vi fixar det mesta!

Sydstens betongfabriker är produktcertifierade av Betong och Ballastcertifiering AB (BBC).

Ett allsidigt material
Betong består av cement, vatten, sten och grus och är ett våra viktigaste byggmaterial. Och det är inte konstigt; betong har mycket hög tryckhållfasthet, det är beständigt samt tåligt mot värme, vatten och kyla. Dessutom är det brandsäkert, ljudisolerande och energilagrande – och formbart till nästan vilket utseende som helst. Fabriksbetong är därför ett perfekt val för de flesta byggprojekt.

 
AB SydstenStenyxegatan 7213 76 MalmöTel 040/31 19 00Post@sydsten.se