Övriga produkter

Som komplement till fabriksbetong, krossprodukter och grus erbjuder Sydsten ett antal produkter och tjänster som underlättar arbetet för våra kunder. Så gör jobbet lite enklare – ta Sydsten till hjälp vid nästa projekt.

Bekväma betongleveranser
Hur stort är avståndet mellan uppställningsplatsen för vår bil och där du vill ha din betong levererad? 10 eller 100 meter? Spelar ingen roll. Med hjälp av våra två tömningsalternativ, betongpumpning och långränna, får du betongen på rätt plats med ett minimum av arbete.

Jämna betonggolv
För dig som önskar ett snabbt och enkelt sätt att gjuta jämna betonggolv, rekommenderar vi vår profilgjutna betongbalk, BetongBan. Läs mer under Betongbanor.

Kostnadseffektiva betongvägar
Cementstabiliserat grus, CG, används för det mesta i samband med betongvägar. Det finns två sätt att producera CG; verkblandat och platsblandat. Kontakta oss för ytterligare information.

Minskade kostnader för grusvägar
Grusvägar behöver ständigt underhållas för att undvika dyra reparationskostnader. Med kunskap om både materialet till grusvägar och hur vägarna ska byggas, kan vi erbjuda förebyggande åtgärder och långsiktig underhållsplanering. Läs mer under Vägar.

 
AB SydstenStenyxegatan 7213 76 MalmöTel 040/31 19 00Post@sydsten.se