Om oss

Sydsten är ledande tillverkare och leverantör av fabriksblandad betong, torrbruk, krossprodukter och grus i Skåne, Blekinge och Halland. Vi är dessutom ledande utvecklare av dessa produkter och erbjuder kringhörande tjänster samt unik kompetens inom de områden våra produkter används.

Sydsten ägs till 50 procent av Skanska Sverige AB och till 50 procent av Unicon Beton. Liksom våra ägare har vi hög kompetens och lång erfarenhet inom våra produktområden.

Kunder i Sverige och Danmark
Ambitionen är alltid att erbjuda bästa möjliga lösning utifrån behov och rådande förhållanden. Därför kommer vi gärna in tidigt i projekten, så vi tillsammans med kunden kan hitta den optimala lösningen i varje projekt.

Idag finns våra betongfabriker på åtta orter, grustag och bergtäkter i sju samt tillverkning och lagerhållning av krossprodukter på fem orter i södra Sverige. Våra kunder återfinns i Skåne, Blekinge och Halland, men vi levererar även produkter till kunder i Danmark.

Med kompetens, kundvård, lättillgänglighet och produktutveckling ser vi till att arbetet blir rätt från grunden.

 
AB SydstenStenyxegatan 7213 76 MalmöTel 040/31 19 00Post@sydsten.se