Pressmeddelande 2011-04-18   

AkkaFRAKT köper delar av återvinningsföretaget ÅGAB

Transport- och logistikföretaget AkkaFRAKT stärker sin position inom miljösektorn genom att förvärva 20 procent av aktierna i återvinningsföretaget ÅGAB Syd AB. Säljare är Sysav och Sydsten.

 Med köpet får ÅGAB tre starka industriella ägare och närmare samarbete med AkkaFRAKT, Sydsten och Sysav. I och med detta är ÅGAB med och leder utvecklingen av material-återvinning i regionen. För kunderna innebär affären fler möjligheter till helhetslösningar för transporter, återvinning och återanvändning av massor och annat avfall.

ÅGABs kompetens inom utsortering och återanvändning av material samt etablerade terminaler och produktionskapacitet på ett flertal platser i Skåne är avgörande faktorer för AkkaFRAKTs intresse i bolaget.

- Med förvärvet kan vi nu erbjuda våra kunder fler totallösningar. På terminalerna kan avfall förädlas för återanvändning och den behandlingen blir ett komplement till våra övriga tjänster, säger Thomas Kronblad, Affärsområdeschef för Entreprenad på AkkaFRAKT.

- Att AkkaFRAKT blir delägare i ÅGAB SYD AB innebär att ÅGAB får tillgång till AkkaFRAKTs kompetens inom transport och logistik. Vi kommer också att hantera större volymer av återvinningsmaterial vilket innebär bättre utnyttjande av vår maskinutrustning, säger Tommy Nyström, VD ÅGAB.

Kontakt för frågor

ÅGAB: Tommy Nyström, VD: 040-635 18 22         

AkkaFRAKT: Johan Borglin, VD: 040-691 78 01
Sydsten: Kaj Grönvall, VD: 040-311 921
Sysav: Håkan Rylander VD: 040-635 18 01

 

Relaterad information

 
AB SydstenStenyxegatan 7213 76 MalmöTel 040/31 19 00Post@sydsten.se