Fakturaspecifikation

I våra fakturor summerar vi levererade mängder per ordernummer och leveransintervall för att öka överskådligheten. Vill du kontrollera utförda leveranser lite noggrannare är det dock enkelt gjort. All information finns sparad, bland annat som Excel-filer, vilket gör att du snabbt och smidigt kan ladda ner siffermaterialet och bearbeta det på din egen dator.

Gör så här för att logga in

Gå in på http://faktura.sydsten.se

Skriv in ditt kundnummer som Användarnamn

Skriv in ditt postnummer som lösenord

Logga in

Skriv därefter in aktuellt fakturanummer och en komplett specifikation listas då upp på skärmen. Vill du skriva ut trycker du på utskriftssymbolen i övre högra hörnet. Trycker du på Excel-symbolen läggs informationen in i ett Excel-ark som du kan spara på din egen dator.

 
AB SydstenStenyxegatan 7213 76 MalmöTel 040/31 19 00Post@sydsten.se